Flora & Fauna

Brunskogsnegler/»mordersnegler» er IKKE ålreite dyr.

Dessverre har brunskogsneglene nå kommet til Bleikøya. Dette er en fremmedart som er svartlistet, dvs. at myndighetene ønsker å fjerne brunskogsneglene fra norsk fauna. Det sies at hver snegle produserer ca 400 egg i slutten av august og september. Derfor er det viktig å ta livet av så mange som mulig NÅ, så sparer vi Bleikøya for x antall snegler i framtiden.

Avlivningsmetoder: