Fortøyning ved Gamlebrygga

Gamlebrygga og Velbrygga er idag regulert som ‘Offentlig trafikkområde-Havn’. Med offentlig trafikk menes fergetrafikk og vareleveranser, renovasjon og septik, samt beredskap for nødetatene (brann, ambulanse og politi). Siden Gamlebrygga er mindre brukt for fergetrafikk har det kommet ønske om endret bruk av denne, og å tillate fortøyning av båter under visse forutsetninger. Dette gjelder spesielt større båter over 30 fot som ikke kan fortøye i Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Styret har også mottatt forslag om å beholde dagens regelverk som ikke tillater fortøyning, med henvisning til nyttetrafikk og offentlig bruk av Gamlebrygga. Styret har derfor kontaktet Oslo kommune, Oslo Havnevesen, Ruter, Oslo Brann- og redningsetat samt Oslofergene for å høre hvorvidt de motsetter seg fritidsfortøyning av båter ved Gamlebrygga. Ingen av de som ble kontaktet motsatte seg dette, men det er styrets oppfatning at offentlig bruk og nyttetrafikk likevel alltid skal prioriteres.

Styret er opptatt av å beholde et lettfattelig regelverk som er enkelt å håndheve, og vil tillate at større båter fortøyes ved Gamlebrygga under visse forutsetninger, i første omgang for en prøveperiode på ett år, og vil derfor gjøre følgende endringer i instruksen for bruk av bryggene:

Vellets brygge skal bare brukes til av- og påstigning. Fortøyning er ikke tillatt.

Gamlebrygga skal primært brukes til av- og påstigning.

Gamlebrygga kan brukes midlertidig for tillegging av hytteeiernes gjester med større båter (over 30 fot), som ikke kan få plass i båthavnene. All fortøyning skjer på eget ansvar og maks liggetid er ett døgn. Det må legges frem godt synlig informasjon om hyttenummer og telefonnummer i båten. Båten må kunne flyttes på kort varsel dersom ferje eller annen nyttetransport behøver plassen.

For båter under 30 fot oppfordrer styret til å bruke Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Dette gjelder også lettbåter som benyttes når større båter ankrer opp utenfor Bleikøya. Det er styrets oppfatning at medlemmene er flinke til å benytte Facebook og sosiale medier til å søke etter båtplasser, og at medlemmene viser fleksibilitet og er flinke til å låne bort båtplassene sine ved behov. Dette er en praksis som styret ser som positiv, og fortsatt vil oppfordre til.

Endringen gjelder fra dags dato, 9. august 2018

Med vennlig hilsen

Arne-Jørgen Auberg
Styreleder Bleikøya velforening

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.