Innkalling til Generalforsamling 2019

Det innkalles herved til Generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 19 Mai. Kl. 12.00 på Vellet’s Hus på Bleikøya.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning for 2018
 4. Regnskap for 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Innkomne forslag:
 7. Forbud mot utleie av hytte tas inn i vedtektene (forslag fra styret)
 8. Styrehonorar økes: 10 000 (styreleder),5000 (representanter) og 2500 (møtende vara) (forslag fra styret)
 9. Styret setter seg på venteliste for å kjøpe en båtplass for butikken, forutsatt fornuftig pris og betingelser. (forslag fra Kristine Sørfonden)

Styret ønsker at denne saken behandles på Medlemsmøtet:

 • Brannberedskap: Lage to nye vannuttak for brannslanger til bruk for hytteeierne. Opparbeide branngate. Brannslanger må være tilgjengelig. Tilbud om opplæring må gis. Brannvernkomite opprettes. (forslag fra Johannes Brennhovd)
 • Valg

I utgangspunktet er disse på valg i år:

Leder (Arne-Jørgen Auberg), sekretær (Hans-Petter Johnsen), Styremedlem (Ånund Brottveit) og Vara (Line Gulbrandsen). Hans-Petter har meldt fra at han ønsker og bli erstattet.

Nestleder (Bjørn Erik von Hun), kasserer (Trine Johnsen) og duger (Geir Alexandersen) har 1 år igjen av perioden.

Valgkomite Erik Hansen fremlegger forslag til kandidater.

Umiddelbart etter Generalforsamlingen avholdes medlemsmøte.

Saker som gjennomgås på medlemsmøte:

Informasjonssaker (Arne-Jørgen)

* festeavtale utvidet til 2061

* innløsing av festekontrakter (2021)

* arbeid med tilkobling av vann og kloakk

* eventuelt kjøp av øyene

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Beste hilsener

Styret i Bleikøya Velforening                                                                               Oslo 03.05.2019

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.