Instruks Strandrydder

 

KONTRAKT

mellom

Bleikøya Velforening

og

Strandrydder

 

 

 

 

 

  1. Strendene ryddes minst hver uke, helst i siste halvdel av uka.
  2. Plast etc. samles og kastes i søppelkassene.
  3. Smårask brennes regelmessig i tønner på stranda.
  4. Større trevirke legges på bålplass på Badeodden eller ved bålplassen ved Vellet før St. Hans. Etter St. Hans benyttes bare Vellets bålplass.
  5. Tang på badeplassen på Badeodden fjernes, tang iblandet avfall andre steder fjernes etter behov.
  6. Rydderen kjøper selv arbeidshansker og rimelig trillebår. Utlegget til dette refunderes av kasserer.
  7. Ved sesongens slutt settes tønnene sikkert slik at de ikke tas av bølger eller springflo.
  8. Det ryddes fra 15 juni til 15 august.  For dette mottar Strandrydder kr. 10.000.-.

 

 

Oslo, ……………….2004

 

 

_________________________                         _____________________________

For Styret                                                                                   Erik Tobiassen