Referat fra Generalforsamlingen 2016

REFERAT GENERALFORSAMLING BLEIKØYA VELFORENING

NDAG 29. MAI 2016. KLOKKA 12.00

 

 

Sted:                           Vellets hus på Bleikøya.

 

 

Styret:                         Lisa Magnor, Karin Aakermann, Anita Kjenes, Arnfinn Otterstad, Svein Dybing. Gunnar Alberg møtte for Astrid Aure.

 

Antall hytteeiere:       32

 

Møtet startet med ett minutts stillhet for å hedre to hytteeiere som har avgått ved døden siden sist, Asbjørn Valton hytte 80 og Åse Illian hytte 90.

 

Dagsorden:

 

  • Godkjenning av innkalling. 2) Valg av Mø 3) Styrets årsberetning 2015. 4) Regnskap 2015. 5) Budsjett 2016. 6) Innkomne forslag. 7) Valg

 

  • Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.
  • Lisa Magnor ble valgt som møteleder og Svein Dybing som referent. Ole Berg Rusten og Hans Petter Gulbrandsen ble valgt til å underskrive protokollen.
  • Årsberetningen ble enstemmig godkjent
  • Regnskap 2015: Karin la fram regnskapet og gikk igjennom de viktigste postene og svarte på spørsmå Regnskapet ble enstemmig godkjent.
  • Budsjett 2016: Karin orienterte og forklarte hvorfor styret gikk inn for å øke hyttekontingenten fra i å Vi har hatt store utgifter for å reparere Gamlebrygga og Stupebrettet på Bade-odden. Både Gamlebrygga og Stupebrett er ferdigreparert.

Nye oppgaver som venter er blant annet en oppgradering av Vaktmesterboligen, velhuset og dansegulvet.

På Vaktmesterboligen er det hentet inn to anbud og da hos firma med tilknytning til øya. Anbudene var på ca. kr 230 000. Endelig valg av anbud blir gjort på et senere styremøte.

Etter en lengre diskusjon om økning av hyttekontingenten, vedtok Generalforsamlingen å øke årskontingenten permanent fra kr 4500,- til kr 6000,- pr. år. Styret forklarte at av økningen på kr 1500,-  er kr 500,- indeksregulert og kr 1000,- satt opp til økte utgifter i årene som kommer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

  • Innkomne forslag: Det er ikke kommet inn noen forslag til Generalforsamlingen

 

Valg: Nestleder, Kasserer og Dugnadssjef er på valg.

 

Som ny nestleder har Velforeningens valg-komite innstilt Ole A. Berg-Rusten.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Karin Aakermann som kasserer og foreslo Kristine Sørfonden som ny dugnadssjef.

 

Alle tre ble enstemmig valgt.

 

Leder Lisa Magnor takket av avtrappende styremedlemmer. Hun takket også tidligere vannansvarlig Knut Johnstad for mange års innsats. Ny vannansvarlig er Steinar Mørk.

 

Generalforsamlingen sluttet klokken 12.40

GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 Regler for felling og beskjæring av trær (1) Regler for felling og beskjæring av trær (1) Regler for felling og beskjæring av trær (1) Flytdiagram for felling og beskjæring av trær Flytdiagram for felling og beskjæring av trær Flytdiagram for felling og beskjæring av trær

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.