Referat fra medlemsmøte Bleikøya Vel på Velhuset 15. august 2021

Fra Styret: Petter Eide, Heidi Granberg, Lars Huser samt tidligere Styreleder Ånund Bråttveit

Møteleder: Heidi

  1. Ulovlighetssakene

Petter informerte. En byggesak på Nakholmen testes for å gå opp grensegangen mot Plan & Bygg.

Ånund informerte. Saken dreier seg om tolkning av hva øyenes byggekomiteer vedtok i perioden 1994-1998. Det var lignende praksis tilbake til 1955. Før dette gjaldt ingen reguleringsplan. Bygg/endringer etter 2001 kan det ikke klages på. Saken berammet til november 2021. Hvis rettsaken vinnes vil det forhåpentligvis skapes presedens for lignende tilfeller på øyene. 

Petter informerte om politisk klima rundt sikring av strandsone for offentlig bruk.

Ånund informerte om antall saker fra Plan & Bygg på Bleikøya. 12 eller 13 men kan bli flere.

  1. Pris på tomteinnløsing

Ånund informerte. Fellesstyret sender inn sak i disse dager. Med siste reguleringsplan ble det sementert at hyttene og miljøet på øyene skal bestå. Vil prøve rettslig at avtalen er varig. Dermed kunne innløse til 25 x festeavgift fremfor 40% av markedsverdi. Innløsing kan kreves hvert 10. år. Prøver også arealbegrensningen på 200 kvm.

  1. Vann og kloakk

Petter informerte. Litt ulike prosesser for øyene. Andre øyer vurderer direkte tilkobling til hyttene. For Bleikøya er det mest aktuelt å koble ut eksisterende septikktank i første omgang, Hvem betaler for tilknytningen? Vi mener det er kommunens ansvar. Siste strekker til hyttene må uansett betales av øyene sier kommunen. Lindøya og Nakholmen resignert på at kommunen ikke bidrar. Bleikøya må uansett følge de andre øyene. Ender sannsynligvis med at vi må betale ledning til Bleikøya. Kostnad vet vi ikke ennå. Sanitæranlegg helt frem til hver hytte ligger noen år frem i tid. 

Ånund: Utredningsprosjektet deles mellom øyene. Servicebygg og anlegg må bekostes av hver enkelt øy.

  1. Vann og kloakk

Heidi informerte. Vi vil at Elvia tar over nett og installerer nye strømmålere. Lindøya og Nakholmen har gravd det nettene sine. ElektroSivert kjører saken for alle øyene. Elvia kommer på befaring 24. august. Kun ElektroSivert og Elvia på befaring, ingen fra øyene. Spørsmålet er hvem skal betale oppgradering av nettet, Elvia eller oss?

Koster opp mot 40000 kr per nye stolpe. Vi har 25. Billigere å legge i luft enn i bakken.

  1. Småbryggene

Ånund informerte. Småbrygger kan beholdes hvis de merkes som badebrygger og offentlig bruk. Plan & Bygg vanskelige å komme i dialog med. Har startet sak mot et par brygger på Lindøya.

  1. Ordet fritt

Grønn gammel traktor bør fjernes

Veiene må repareres. Skal på dugnadsplan for neste år. Kan/vil Statsbygg bidra? Statsbygg positive til felles prosjektsøknad fra øyene.

Lekeplass bør oppgraderes, spesielt HMS

Vanntankene må også vedlikeholdes

Forbrenningsovn må utbedres på HMS

Oppfordre folk til å melde inn vedlikeholdsbehov

Lage vedlikeholdsplan

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.