Referat fra styremøte mandag 9.august

Alle styrets medlemmer var deltagende

Agenda:

 • Planlegge medlemsmøte
 • Ny miljøkomite og oppgaver
 • Saker som er meldt inn under eventuelt

Planlegge medlemsmøte

Vi legger opp til rundt 2 timer

5 saker med fellesstyret er hovedanliggende.  Hver av sakene presenteres muntlig og det sendes ikke ut noen informasjon på forhånd.

 • Vann og kloakk v/Ånund
 • Ulovligheter v/Ånund
 • Strømnettet v/Heidi
 • Tomtefestesaken (verdisettelse) v/Petter
 • Brygger v/Ånund

Mulighet for å medlemmene til å ta opp andre saker til slutt som et eventuelt punkt

Det serveres pølser og is til barna tilrettelagt av butikken.  Petter snakker med Liz og Mortern om d.

Lars skriver referat fra medlemsmøtet

Ny miljøkomite og oppgaver

Jan og Petter har diskutert oppgaver for miljøkomiteen og basert på det presenterte Petter et forslag til målsetting, oppgaver og organisering av komiteen.

Tanken var at dette skulle presenteres for medlemsmøtet og at det skulle velges en ny komite basert på et revidert opplegg.

Styret landet på at det var bedre å utsette disse endringene til neste år og at dette presenteres på generalforsamlingen.

Ikke desto mindre ble styret enige om noen justeringer av Petters oppsett  og det reviderte oppsettet vil bli lagt til grunn for endringen neste år.

En viktig endring i dette er at strømavlesing ikke lenger blir miljøkomiteens ansvar.  Nå skal alle ta et bilde av strømmåleren og sende til kasseren.  Øystein tar tilretteleggingsjobben det første året (les 2022).

Eventuelt

Kommet klage om bråk fra hagen på vellet.  Styret vil rette en mild henstilling om å ta hensyn til Morten

Elvia har saget over septikrøret nede på stranden.  De tar ansvar og betaler skaden og det er avtalt at velforeningen gjør jobben og sender faktura

Ungdomsfest på vellet 13. August skal slippe å betale leie.  Dette er i tråd med intensjonen om at fellesaktiviteter ikke skal betale leie.

Kontrakten med altmuligmann skal endres.  Styret godtar at arbeidsperioden blir 15.4 – 15.9.  Vi godtar også at det ikke er altmuligmannens ansvar å sjekke og følge opp at alt er i orden dagen etter at vellet har vært bortleid.  Dette vil ligge på nestformann fremover, men basert på at Morten gir beskjed.  

Kontrakten får en løpetid på 5 år, men med forbehold om mindre justeringer når vaktmesterens kontrakt skal fornyes neste år.

To punkter må inn i neste styremøte:

 • 100 års jubileum
 • Vanntanktaket er råttent

Øystein og Morten organiserer at styrereferatene blir tilgjengelige for medlemmene.

Heidi og Petter kommer med forslag om tidspunkt for neste styremøte

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.

38 svar til Referat fra styremøte mandag 9.august

 1. Tilbaketråkk: side effects protonix

 2. Tilbaketråkk: remeron reddit

 3. Tilbaketråkk: jettatore actos

 4. Tilbaketråkk: side effects of amitriptyline

 5. Tilbaketråkk: robaxin uses

 6. Tilbaketråkk: semaglutide near me

 7. Tilbaketråkk: fenofibrato mas ezetimibe

 8. Tilbaketråkk: abilify withdrawal timeline

 9. Tilbaketråkk: augmentin for diverticulitis

 10. Tilbaketråkk: celexa and benadryl

 11. Tilbaketråkk: how much ashwagandha

 12. Tilbaketråkk: aripiprazole drug

 13. Tilbaketråkk: allopurinol for gout

 14. Tilbaketråkk: can you take aspirin and tylenol

 15. Tilbaketråkk: what is diltiazem used for

 16. Tilbaketråkk: citalopram 10 milligram tablets

 17. Tilbaketråkk: how long does flexeril stay in your system

 18. Tilbaketråkk: effexor side effects weight

 19. Tilbaketråkk: ddavp how does it work

 20. Tilbaketråkk: how long to take augmentin for sinus infection

 21. Tilbaketråkk: is contrave wellbutrin

 22. Tilbaketråkk: depakote maximum dosage

 23. Tilbaketråkk: is flomax a sulfa based drug

 24. Tilbaketråkk: diclofenac and alcohol

 25. Tilbaketråkk: what is amoxicillin good for

 26. Tilbaketråkk: is neurontin a narcotic drug

 27. Tilbaketråkk: allergic reaction to bactrim

 28. Tilbaketråkk: bactrim dosage 400/80

 29. Tilbaketråkk: cephalexin 500mg para que es

 30. Tilbaketråkk: ciprofloxacin 500 mg for tooth infection

 31. Tilbaketråkk: where to buy viagra without prescription

 32. Tilbaketråkk: can cymbalta cause high blood pressure

 33. Tilbaketråkk: fluoxetine controlled substance

 34. Tilbaketråkk: gabapentin tca

 35. Tilbaketråkk: duloxetine a narcotic

 36. Tilbaketråkk: orvagil metronidazole

 37. Tilbaketråkk: can lexapro cause insomnia

 38. Tilbaketråkk: best price tadalafil

Det er stengt for kommentarer.