Vårbrev 2016

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

VÅRBREV 2016                                                                                       

 

Våren er like rundt hjørnet og vi gjør oss klare for enda en ny sesong på Bleikøya! Vi ser frem til en flott vår, sommer og høst på øya vår!

Her følger nyttig og praktisk informasjon. Vi ber dere om å legge merke til spesielt to punkter; Dugnad og Søppel på Gamlebrygga.

 

 

Fergen:

Den store forandringen med ferja flyttet fra Vippetangen til Rådhuskaien i fjorårets sesong, har stort sett gått fint. Det virker som om folk flest er fornøyd med avløp fra Rådhuskaien. Rutetider finnes på ruter.no.

 

Reguleringsplan:

Osloøyene har samlet sendt inn sine kommentarer til forslaget til reguleringsplan som nå skal ligge til politisk behandling. Med nytt bystyre er det usikkert når vedtak vil bli fattet, så nå er det bare å vente.

 

Dugnad:

Stort takk til alle som står på for å holde øya vår ryddig og fin! Uten dugnadsinnsatsen vokser det igjen og bygninger forfaller.

Til dere som ikke deltar – nå er det på tide!

 

Reglene for dugnad er som følger:

I tillegg til felles strandrydding (minst 2 timer), plikter hver hytte å delta på minst 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense. Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden.

Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning:

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. April og frem til St. Hans, legges brennbart avfall på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt byggmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Bålene brennes av Styret etter søknad om dispensasjon.

 

Styret vil søke om tillatelse ved følgende anledninger (datoer, se eget punkt).

St. Hans-fest på Vellet

Bål på Badeodden

Barnas Dag på Vellet

 

Søppel på Gamlebrygga:

Det var i 2015 en stor utfordring med flytende søppel på brygga i perioden hvor søppelcontainerne var utplassert. Når containerne var fulle ble det lagt søppel rett på brygga. Hvitevarer ble som årene før, plassert uten merking av hyttenummer.

 

Denne holdningen endres!

Vi oppfordrer derfor alle om å følge disse enkle reglene:

  1. Containerne må stues kontinuerlig – ta et tak før du kaster – plassér smart!
  2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier må selv sørge for fjerning av dette
  3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til Karin Aakermann (hytte 14)
  4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
  5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Den enkelte hytte-eier må selv sørge for fjerning av slikt avfall. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Oppgraderinger:

I 2014 ble området rundt vaktmesterhytta oppgradert. De som jobbet med dette gjorde en flott jobb! I 2016 er det Gamlebrygga og stupebrettet ved Badeodden som står for tur. Oppgraderingen vil starte så snart isen har sluppet taket.

 

Vannansvarlig:

Vi retter et stor takk til Knut for mangeårig innsats som ansvarlig for vannet på øya. Det er satt stor pris på den gode jobben som er gjort.

Samtidig hilser vi ny vannansvarlig på øya, Steinar Mørk, velkommen.

 

 

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydder er Erik Tobiassen.

Altmuligmann er Morten Sterri.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

Styret oppfordrer hytteeierne til å benytte butikken for å sikre en drivverdig omsetning.

 

Opprydding rundt Vellet:

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og vi skal holde det ryddig og pent.

Under fjorårets sesong var det en utfordring med søppel og sneiper. Vi minner derfor om behovet for rydding etter bruk.

Det vil i år bli plassert ekstra søppelkasser og sneipebøtter ved sitteplassene og vi er overbevist om at det i år blir et bra rydde-år!

 

Bordtennisbordet:

Det virker som om små og store satte pris på Vellets nye bordtennisbord. Vi minner om at man får kjøpt meget rimelig utstyr i sportsforretningene. I tillegg har Morten utstyr i butikken som kan leies for en billig penge. Ellers må vi alle ta vare på utstyret og minne barna om at bordtennisbordet ikke er et klatrestativ!

 

Datoer man må merke seg:                                              

Fredag 15.april til 2. mai: Containere på Gamlebrygga

Lørdag 16. og 30. april: Strandrydding

Søndag 29. mai: Generalforsamling

Lørdag 25. juni: St. Hans fest

Lørdag 6. august: Barnas dag

 

Forslag til generalforsamling og medlemsmøte må sendes styret senest 1. mai,

Mailadresse: bleikoya@gmail.com

 

Oppdatert regelverk vil bli sendt ut av styret i god tid før generalforsamling og medlemsmøte. Oppfordrer hytteeierne til å skrive ut og ha dette tilgjengelig.

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Vårbrev Bleikøya 2016 11.03.16

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.