Vårbrev 2017

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Vårbrev Bleikøya 2017 Medlemsliste Bleikøya – 2017

 

Våren er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til ny sesong på Bleikøya! Det ligger an til å bli en flott vår, sommer og høst!

Her følger nyttig og praktisk informasjon.

 

 

Dugnad

Stor takk til alle som bidrar på dugnad! Dugnadsinnsatsen var god i sesongen som gikk, så det er god grunn til å være fornøyd!

 

Regler for dugnad:

I tillegg til felles strandrydding (2 timer), plikter hver hytte å delta på 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden. Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. april og frem til St. Hans, legges kvist og grener på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt bygningsmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Styret har ansvar for at bålene brennes etter søknad om dispensasjon.

 

Ny Altmuligmann

Edvard Røste er ny Altmuligmann og vi hilser ham velkommen. Takk til Morten Sterri som nå gir seg som Altmuligmann.

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydderjobben ble avviklet i fjor og oppgaven utføres nå på dugnad.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

 

 

 

 

 

 

Gamlebrygga og vårcontainere

 

Regler:

  1. Containerne må stues optimalt – vi betaler mye for hver container
  2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier sørger selv for fjerning av dette
  3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til styrets kasserer
  4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
  5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Rydding rundt Vellet

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og det er viktig for alle å holde det ryddig og pent. Det har tidligere vært en utfordring med søppel og sneiper. Styret ser at det har vært en forbedring i forhold til forrige sesong og oppfordrer alle til å fortsette den gode jobben med ryddingen!

 

Bordtennisbordet

Bordtennisbordet vil bli satt ut på plenen så snart anledningen byr seg. Morten har utstyr i butikken som kan leies for en billig penge.

 

Datoer man må merke seg

Søppelcontainere på Gamlebrygga: Fredag 21. april – mandag 1. mai

Strandrydding: Lørdag 22. og 29. april. Oppmøte ved Velhuset kl 12.00

Generalforsamling: Søndag 21. mai kl 12.00

St. Hans fest: Lørdag 24. juni

Barnas dag: Lørdag 5. august

 

Reguleringsplan

Følg utviklingen på Oslo Kommunes hjemmesider

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200711147 Styret oppfordrer hytteeierne til å melde seg til å ta verv i styret. Det er flere styremedlemmer på valg. Ta kontakt med valgkomiteen som består av Arnfinn Otterstad, hytte 83 og Astrid Aure, hytte 85.

 

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.