Bleikøya er en øy i Oslos fjordbasseng (indre Oslofjord). Den ligger utenfor Kongshavn, mellom Hovedøya og Sjursøya.

Bleikøya eies av staten, forvaltes av Statsbygg og er regulert til friluftsområde. Øya har helårs fergeforbindelse fra Rådhusbrygge 4, cirka 2 km unna (før 21. mars 2015 gikk båtene fra Vippetangen).

Bleikøya er ikke så stor – omtrent 0,12 kvadratkilometer i utstrekning. Øya har et nærmest intakt førindustrielt kulturlandskap med svært store biologiske kvaliteter. Samtidig er landets mest utbygde og industrialiserte områder nærmeste nabo.

På Bleikøya finnes det 91 hytter med punktfestekontrakt tildelt av Landbruksdepartementet i 1923. Alle hytteeiere er medlem av Bleikøya Velforening. Medlemmene har dugnader med skjøtsel av vegetasjonen, driver strandrydding og offentlig toalett i samarbeid med Oslo kommune.

Bleikøya Velforening finnes også på Facebook.