Forfatterarkiv: Sekretar

Styrereferat 30.11.2021

Styrereferat Bleikøya Velforening 30. november kl 19.30. Møtet ble avholdt på Teams Alle styrets medlemmer var deltagende med unntak av kasserer Lars Punkter på dagsorden: Jubileumskomite.  Øyene feier 100 år Vedlikeholdsplan Utfylling av Bleikøyabassenget og bruk av Kongshavn som ny … Les videre

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøte Bleikøya Vel på Velhuset 15. august 2021

Fra Styret: Petter Eide, Heidi Granberg, Lars Huser samt tidligere Styreleder Ånund Bråttveit Møteleder: Heidi Ulovlighetssakene Petter informerte. En byggesak på Nakholmen testes for å gå opp grensegangen mot Plan & Bygg. Ånund informerte. Saken dreier seg om tolkning av … Les videre

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte mandag 9.august

Alle styrets medlemmer var deltagende Agenda: Planlegge medlemsmøte Ny miljøkomite og oppgaver Saker som er meldt inn under eventuelt Planlegge medlemsmøte Vi legger opp til rundt 2 timer 5 saker med fellesstyret er hovedanliggende.  Hver av sakene presenteres muntlig og … Les videre

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra konstituerende styremøte i Bleikøya Velforening lørdag 5. juni 2021

Alle medlemmer var deltagende og etter en rask presentasjonsrunde og rollefordeling var styret konstituert. Styreleder: Petter Eide Nestleder: Heidi Granberg Styremedlem; Øistein Riiser Gundersen Kasserer: Lars Huuser Dugnadssjef: Geir Alexandersen Sekretær: Morten Wiger Varemedlem: Jan Tobiassen Styrets første beslutning var … Les videre

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 19. juni 2021

Samtlige styremedlemmer deltagende Agenda: Punkter fra sist styremøte Brønnøysundregistrene Veier/stier Kontrakter Store pågående saker som gjennomgås av Ånund Høstfest Fysisk medlemsmøte  i august Brønnøysund registrene / bank GS protokoll må foreligge før endringer kan gjennomføres.  Mangler en signatur, men Heidi … Les videre

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Om Bleikøya

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar