Besøkende

Bleikøya er kupert, og tilbyr stier og sjelden vegetasjon i kombinasjon med tettliggende hytter. Ifølge Byantikvaren har bebyggelsen stor kulturhistorisk verdi, og viser arbeiderkultur fra 1920-tallet. Hyttene ble i sin tid plassert av arkitekt Alnæs, og plasseringen ble gjort på en måte som både skulle passe inn i terrenget samtidig som hver hytte skulle ha tilstrekkelig utsyn.

Bademulighetene er begrensede, men bading er mulig fra svaberg og brygger. For de aller minste anbefales Badeodden og stranda ved Velhuset, bruk helst badesko siden bunnen består av mye skjell og kantete steiner.

Vegetasjonen på Bleikøya er svært artsrik, og på nordenden av øya finnes Bleikøya naturreservat med mange sjeldne og truede arter. Vær derfor varsom ved ferdsel utenfor oppgåtte stier.

  • Bleikøya har toalett for besøkende. Følg skilting fra Velbrygga.
  • Det er båndtvang for hunder på Bleikøya hele året. Se politivedtektene for dyrehold på offentlig sted i Oslo.
  • Det er kildesortering på Bleikøya, så ikke legg flasker i utsatte søppelkasser.
  • Engangsgriller medfører brannfare og skade på vegetasjonen, så unngå helst å bruke disse.