Historie

Navnet «Bleikøya», tidligere Bleegøen, kommer av det norrøne «bleikr», som betyr lys.

Tidligere var øya klostergods under cisterniensermunkene på Hovedøya. Etter reformasjonen ble øya gjort om til krongods. Da Karl 12. rykket fram mot byen i 1716, søkte soldatene ly bak Bleikøya for kanonaden fra Akershus festning. Ytterst på nordspissen ligger Bleikøya lykt fra 1906. På nordøstsiden ligger Bleikøykalven med fyrlykt på Kalvodden.

Bleikøya rommer et gammelt gårdsbruk, det eneste på øyene. Det drives ikke lenger nå, men har i nesten 300 år tilhørt samme familie. Det ligger i østenden mot Bleikøykalven.

På Bleikøya har det også vært annen virksomhet. Et stort sommerhus, det eneste på øya i nesten 50 år, ble bygget i 1864 av Jørgen Gjerdrum. Det ble i 1885 omgjort til sanatorium for turberkuløse barn, og har siden 1926 vært øyas store velhus og samlingssted med butikk, med egen trallebane ned til bryggen.

Fra 1923 begynte så byggingen av småhytter som på Nakholhmen og Lindøya. Den siste hytta sto ferdig i 1938. Men som alle hytteeiere vet, blir en hytte aldri helt ferdig.