Medlemsmøte 2014

Medlemsmøte 2014:

Valg/utpeking av

a)       Valgkomite:

Forslag: Solveig

b)      Miljøkomite:

Forslag: Dagens komite blir sittende

c)       Barnas dag komite

Forslag:

d)      Festkomite med ansvar for St.Hans aften

Forslag:

  • Styret orienterer:

a)       Utbedring redskapsskjul / gamlebrygga

Kostnadene ved å få profesjonelle til å utføre arbeidet blir for høyt. Arbeidet utføres på dugnad. Det haster mer med  utbedring av skjulet/gjerdet enn selve vaktmesterhytta, og arbeidet prioriteres i denne rekkefølgen.

Gamlebrygga blir stående som den er, men skal avstives slik at fergen kan legge til

b)      Strandrydding/dugnad – pliktig oppmøte.

Årets strandrydding var svært omfattende. Strendene ser likevel svært bra ut – takket være god innsats.

Statsbygg aksepterte til slutt å betale for en container

c)       Ny dugnadsstruktur

Dugnadsansvarlig orienterer om erfaringer fra forrige år.

d)      Containere som besørget av styret

Som alltid registreres de at flere kaster hvite/brunevarer uten at det meldes fra. Dette koster penger for styret, og går til syvende og sist ut over fellesskapet. Er det alternativ å leie inn vekter fra Securitas 24/7

e)       Konkurranse – fjerning av uønsket plantemateriale

Konkurransen var en suksess, og vil bli gjentatt i år.

f)        Stupebrett

Thrilleren fortsetter.

g)      Felling av trær/rydding av skog

Dette må ikke gjøres uten at styret har akseptert dette.

Styret vil kontakte Statsbygg og Fylkesmannen dersom det ryddes skog uten godkjenning

h)       Samtaler Statsbygg.

Det skal være befaring på øya i juni med representanter for statsbygg og fylkesmann.

i)         Andre forhold:

Styrets håndtering av antatte ulovligheter:

Styret melder fra til Statsbygg dersom det observeres forhold som gir grunn til å tro at det foreligger noe ulovlig.

Innbrudd og annet: Styret oppfordrer alle til å være påpasselige slik at uønskede hendelser unngås. Styret oppfordrer også alle til å akseptere at politiet er den som etterforsker og påtaler.

Forslag fra medlemmer:

Vi har følgende forslag til årets Generalforsamling:

At det opprettes en felles vaskemaskin på øya, gjerne med mynt/pollett, for øyas hytteeiere. Denne kan evt. etableres i kjeller på velhuset.

Rakel & Christian

Hytte 8

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar