Referat fra medlemsmøtet 2017

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

21.05.17

Årsberetningen ble godkjent med ny tekst, se referat fra Generalforsamling.

Informasjon ble gitt av brannvesenet om forebygging, varsling og slukking av brann. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i informasjonen og hjelpe til å holde øya sikker.

Dugnad

Duger informerte om årets strandrydning. Vår innsats meldes til Hold Norge Rent og er grunnlag for støtte.

Komitéer

Duger informerte om de gjeldene komitéene som velges av styret for ett år av gangen. Interessenter bes melde seg til styret.  Barnas Dag fortsetter med ett bytte, for St.Hansfesten må noen melde seg for styret.

Informasjon om asfaltverket

Ole-Berg Rusten informerte. Det er gitt midlertidig forbud for anlegget som ikke kan anses som vanlig havnevirksomhet. Forslaget ble behandlet politisk i bydel Nordstrand, med krav om fullstendig konsekvensutredning.

Eventuelt

          Høyttalerne er skiftet, det oppfordres til varsom bruk og begrenset volum

          Informasjonen fra brannvesenet (sjekklisten) blir videresendt til alle medlemmer, materiell fra brannvesenet legges i butikken

          Vann og kloakk til øyene: Arnfinn informerte. Anslagsvis kostnad opp mot 2 mill kr. Forslaget er sendt fra fellesstyret til Oslo kommune. Dette er et prosjekt som vil ligge langt frem i tid.

 

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.